nema

Vyrábíme zemědělské komodity
a tím přispíváme k potravinové soběstačnosti

nema

Staráme se o svěřenou půdu
s maximální péčí a chceme
dlouhodobě zlepšovat
její kvalitu

nema

Vyrábíme zemědělské komodity
a tím přispíváme k potravinové soběstačnosti

nema

Staráme se o svěřenou půdu
s maximální péčí a chceme
dlouhodobě zlepšovat
její kvalitu

jtze

JTZE (J&T Zemědělství a Ekologie)

Společnost JTZE investuje do zemědělství s cílem vytvářet dlouhodobou prosperitu, a nikoliv jen krátkodobý finanční zisk. Soběstačnost pro nás není prázdným pojmem. Výsledkem naší práce jsou zemědělské komodity, ze kterých se vyrábí potraviny.
První farmy vstoupily do skupiny v srpnu 2020, o dalších akvizicích jednáme. Naše společnosti Sobětice, Žďár Chudenice, Farma Neznašovy , POLINE, Farma Blovice obhospodařují celkem 9,3 tisíce hektarů konvenčně i ekologicky obhospodařované půdy a věnují se klasické rostlinné výrobě, výrobě mléka, chovu masného skotu, chovu prasat a skladování komodit.
jtze

Cíle společnosti

jtze

Vyrábět zemědělské komodity a tím přispívat k potravinové soběstačnosti

jtze
Snažíme se přispívat k tomu, aby Češi mohli konzumovat plodiny a produkty vypěstované a vyrobené v Česku. V budoucnost českého zemědělství a potravinářství skutečně věříme.
jtze

Starat se o svěřenou půdu s maximální péčí a dlouhodobě zlepšovat její kvalitu

jtze
Nejsme „sběratelé“ dotací ani „vytěžovatelé“ půdy. Hospodaříme v rozumné intenzitě a za použití optimálního množství hnojiv a chemie.
jtze

Udržovat dlouhodobou prosperitu, a nikoliv jen krátkodobý finanční zisk

jtze
Zemědělství pro nás je a bude na prvním místě. Za velmi důležitou považujeme vyváženost rostlinné a zemědělské výroby. Na rozdíl od jiných firem nechceme potlačovat živočišnou výrobu v době, kdy bude krátkodobě ztrátová.
jtze

Naše filozofie

jtze

O svěřenou půdu se staráme,
jako by byla naše vlastní

Každoročně provádíme půdní rozbory, abychom zjistili, jaké je pH půdy a obsah minerálních látek jako fosfor, hořčík, draslík či vápník.
Na hektar používáme menší množství chemických prostředků než zemědělci v západní Evropě. Na hektar orné půdy aplikujeme cca 150 kg průmyslových hnojiv, přitom průměr většiny zemí západní Evropy činí přes 200 kg. Raději použijeme tradiční kravský hnůj a tím vracíme do půdy potřebné živiny a zlepšujeme její úrodnost.
Respektujeme zásady dobrého hospodaření. Co to znamená? Třeba to, že kukuřici nepěstujeme na svažité půdě, nebo to, že osevní plán zakládáme na pravidelném střídání plodin.
jtze
backbone
jtze

Pečujeme o zvířata

U našich zvířat se zaměřujeme nejenom na zdraví, ale i na jejich životní pohodu neboli welfare. Každá kráva má lehací box, dostatečný počet metrů čtverečních a povolný výběh (pro suchostojné krávy). Dostává se jí pravidelná lékařská péče včetně měření teploty i koupele a ošetření nohou.
Pohoda vládne také ve stájích. Krávy tu mají drbadla i větráky pro letní období. Zdi jsme pro lepší cirkulaci vzduchu nahradili zatahovacími roletami. Krmení pravidelně konzultujeme s odbornou firmou zaměřenou na výživové poradenství zvířat.
jtze

Modernizujeme techniku

Veškerou techniku se snažíme využít co nejdéle, zároveň ji ale postupně obnovujeme. K našim posledním investicím patří například nákup řezačky v hodnotě 10 milionů Kč, kterou využijeme při sklizni kukuřice a trávy.
jtze
jtze

Výroba našich společností

Společnosti se nacházejí v jižní části Plzeňského kraje a v Polabí a obhospodařují přibližně 9,3 tisíce hektarů půdy.
Orná půda tvoří cca 4/5, zbytek jsou ekologicky obhospodařované trvalé travní porosty
Osevní plán na orné půdě je založený na pravidelném střídání plodin

Ročně vyprodukujeme

 
0
tun ječmene
Náš ječmen ve sladovnické kvalitě dodáváme do pivovarů.
0
tun pšenice
Z toho 1 tisíc tun spotřebujeme na krmiva pro vlastní zvířata a zbytek při průměrné spotřebě vystačí pro více než 80 tisíc lidí.
0
litrů mléka
Tento objem pokryje průměrnou spotřebu téměř 35 tisíc lidí.
0
tun řepky
Tato plodina je převážně používána na výrobu řepkového oleje a řepkového šrotu jako krmivo. Přestože je veřejností v poslední době přijímána spíše negativně, je velmi užitečná pro střídání plodin, a to převážně jako předplodina pro pšenici.
jtze
0
kusů skotu
Chováme přibližně 3,7 tisíce kusů skotu, z toho 2100 mléčných a 1600 masných.
0
zaměstnanců
Jsme středně velká společnost se stabilním zázemím silného investora a rádi do týmu přivítáme nové kolegy.

Dodavatel sladovnického ječmene

Světlý sladovnický ječmen dodáváme do českých pivovarů vždy v té nejvyšší kvalitě. Plzeňský Prazdroj nás proto v roce 2021 vyhlásil nejlepším dodavatelem ječmene za rok 2020. Z ocenění máme velkou radost, ale předně jsme hrdí na to, že můžeme přispívat k budování dobrého jména českého piva a vy si vychutnáte oblíbenou Plzeň takovou, jakou ji máte rádi.
jtze logo

JTZE a.s.

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín

Spisová značka: B 25053
vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 08839662
DIČ: CZ08839662

Kontaktní adresa

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín

Tel/fax: +420 221 710 561
E-mail: inforemove@jtze.cz
Zobrazit na mapě