Nektarodárný biopás

Cílem podpory je vytvoření životního prostoru pro volně žijící organismy s dostatkem potravních příležitostí a úkrytů. Nektarodárné biopásy podporují výskyt blanokřídlých, zejména včel a denních motýlů.

 

Složení směsi: 1 Vj = 1 ha
Balení: 1 Vj = 23,8 kg

PlodinaMnožství kg/haLetá
Jetel luční diploidní22
Komonice bílá31
Vičnence ligrus52
Vikev setá51
Hořčice bílá11
Pohanka obecná41
Svazenka vratičolistá0,82
Kmín kořenný32

Krmný biopás

Zakládáním krmných biopásů napomáháme k vytváření přirozený chpodmínek pro rozmnožování a dospívání drobného ptactva a savců. Vytváříme prostory s dostatečným množstvím úkrytů a potravy v jinak výrazně zkultivovaném zemědělství.

 

Složení směsi: 1 Vj = 0,2 ha
Balení: 1 Vj = 26,3 kg

PlodinaMnožství kg/ha
Jarní obilovina65
Proso seté15
Pohanka obecná15
Kapusta krmná0,8
Peluška30
Svazenka vratičolistá5

Podopatření ochrana Čejky chocholaté

Z důvodu ubývání Čejky ve volné přírodě došlo k zavedení dotačního titulu pro zemědělce. Zavedení a udržování biopásu má za úkol postupné rozmnožování tohoto druhu. Ušlá produkce z této plochy je zemědělcům kompenzována formou dotace.

 

Složení směsi: 1 Vj = 1 ha
Balení: 1 Vj = 25 kg

PlodinaMnožství kg/ha
Svazenka vratičolistá6,25
Hořčice bílá5
Řepka jarní5
Pohanka obecná5
Komonice bílá3,75
Svazenka vratičolistá5