Cortes

Selgen

Linka patří mezi nízké dobře větvící odrůdy s vysokým stupněm odolnosti vůči polehání. Nadprůměrná odolnost vůči fomové a sklerotiniové hnilobě na kontrolní odrůdy. Za úspěchem odolnosti k fomové hnilobě je kratší vegetační doba odrůdy, protože ranější materiály jsou vždy atakovány houbovými patogeny podstatně dříve a to se projevuje i v odolnosti dalším houbovým chorobám, tj. plíseň šedá a černě. HTS se pohybuje se od 5,8 g do 6,3 g podle ročníku. Vyšší HTS, rychlejší podzimní vývoj a výborná pokryvnost růžice je zárukou dobře zapojeného a dobře připraveného porostu na zimní období.

Ranost
4/5
Olejnatost
3/5
Výška rostlin
2/5
Pozimní růst
4/5
Odolnost proti chorobám
4/5
Mrazuvzdornost
5/5

Corzar

Selgen

Výnosná, nízká odrůda bez významných pěstebních rizik, vhodná do všech pěstebních oblastí. Celkově linkové odrůdy rády velmi časný výsev, kde může tedy ještě dojít k regulaci porostu. Výsevy v běžných agrotechnických termínech nevyžadují regulaci ani na podzim a ani na jaře – nepřerůstá. Odrůda drží výnosy nad 3letým průměrem hybridů SOZ ČR a vyznačuje se nejnižším obsahem GLS v SDO. Brzy a dlouho kvete, což zaručí dobré opylení i za deštivého května.

Ranost
4/5
Olejnatost
4/5
Výška rostlin
2/5
Pozimní růst
4/5
Odolnost proti chorobám
4/5
Mrazuvzdornost
5/5

Cedrik

Selgen

Výnosná, středně raná, nízká odrůda s velmi dobrou kvalitou semene, nejlepších výkonů dosahuje při pěstování v řepařské oblasti a doporučujeme dodržet výsevek 0,6-0,7 MKS na hektar, přehoustlý porost snižuje možnost větvení. Během registračních pokusů se potvrdila velmi dobrá mrazovzdornost (96%) a rovněž vyniká výbornou odolností k poléhání – 8,9 bodů z 9. Odrůda je vysoce odolná vůči sklerotiniové hnilobě, středně odolná proti fomové hnilobě a verticiliovému vadnutí. Cedrik je vysoce olejnatý, obsah oleje je 48% v sušině. Obsah GLS – 9,5 μmol/g semene, což je hluboce pod povolenou normou, kyselina eruková je pouze ve stopovém množství. Zastoupení dalších mastných kyselin je standardní, avšak obsah kyseliny olejové je zvýšený. HTS je středně vysoká – 4,81 g.

Ranost
3/5
Olejnatost
5/5
Výška rostlin
2/5
Pozimní růst
3/5
Odolnost proti chorobám
4/5
Mrazuvzdornost
5/5

Corida

Agro VIVO

Exkluzivně výnosná novinka – 107% v průměru za 3 roky. Rostliny jsou nízké až středně vysoké bez výrazných pěstitelských rizik. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, na podzim nepřerůstá, doporučujeme zásev v raném i běžném agrotechnickém termínu. Řepka byla zařazena do pokusu SDO 2020/2021. Vznačuje se velmi raným kvetením, avšak je polopozdní ve zralosti. Potvrzuje výbornou odolnost

Ranost
3/5
Olejnatost
5/5
Výška rostlin
2/5
Pozimní růst
3/5
Odolnost proti chorobám
4/5
Mrazuvzdornost
5/5