LOREM IPSUM
DOLOR AMET

JTZE (J&T ZEMĚDĚLSTVÍ A EKOLOGIE)

 Jsme československá akciová společnost JTZE, která zastřešuje skupinu zemědělských farem, které hospodaří v Čechách, na Moravě a na Slovensku na pozemcích vlastních i pronajatých o celkové rozloze 37 tisíc hektarů.  

Specializujeme se na rostlinnou a živočišnou prvovýrobu, a dále na výrobu obnovitelné energie. Poskytujeme také služby, jako je prodej vysoce kvalitních

 osiv či skladování komodit.

V rostlinné výrobě pěstujeme rozmanitý výběr plodin včetně obilnin, olejnin, luskovin, okopanin, jetelovin a trav na produkci osiv. V oblasti živočišné výroby se věnujeme chovu mléčného a masného skotu, a dále chovu prasat.

Hlavním posláním naší skupiny je produkce kvalitních zemědělských produktů cestou ohleduplného přístupu ke svěřené půdě a k chovným zvířatům.

Půda je pro naši produkci to nejcennější, a proto k ní přistupuje s respektem. Monitorujeme kvalitu a zdraví půdy, všude tam, kde je to možné, necháváme na poli posklizňové zbytky, pěstujeme krycí plodiny a aplikujeme organická hnojiva a snažíme se nejen udržovat, ale každým rokem zlepšovat kvalitu a zdravotní stav našich půd.

S námi je Vaše půda v dobrých rukou.

Jsme nadšenci do nejmodernějších zemědělských technologií a postupů, a proto do nich ve velkém investujeme. Díky tomu dokáže být naše hospodaření stále efektivnější a šetrnější k půdě a životnímu prostředí.

Pozemky, které obhospodařujeme, leží v regionech, s kterým aktivně spolupracujeme, Záleží nám prosperitě a kvalitě života místních obyvatel, podporujeme místní spolky a organizace, nabízíme pomocnou ruku charitativním organizacím.

4 PILÍŘE, NA KTERÝCH STOJÍME

[ultimate_spacer height=“20″][ultimate_spacer height=“20″][info_circle edge_radius=“55″ start_degree=“90″ eg_padding=“80″ icon_size=“100″ img_icon_size=“100″ icon_show=“not-show“ content_bg=“#eaf2e8″ content_color=“#81d742″ eg_br_style=“dotted“ eg_br_width=“4″ eg_border_color=“#d8d8d8″ auto_slide=“on“ auto_slide_duration=“3″ highlight_style=“info-circle-pop“ icon_launch=“linear“ icon_launch_duration=“1″ icon_launch_delay=“0.5″ responsive_breakpoint=“800″ title_font_style=“font-weight:bold;“ title_font_size=“desktop:24px;“ title_line_height=“desktop:28px;“][info_circle_item info_title=“DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD ZODPOVĚDNÉHO HOSPODAŘENÍ“ icon_type=“custom“ info_img=“id^567|url^http://marcovyvoj.cz.uvirt54.active24.cz/wp-content/uploads/2016/11/ikony2.png|caption^null|alt^null|title^ikony2|description^null“]K zemědělské činnosti přistupujeme s dlouhodobou vizí trvalého rozvoje. O půdu se staráme v souladu se zásadami správné zemědělské praxe tak, abychom zajistili její dostatečnou regeneraci a stálou budoucí výnosnost. Půdě vracíme to, co si z ní bereme. Pečlivě dbáme na dodržování osevního plánu a střídání pěstovaných plodin na jednotlivých pozemcích. O svěřenou půdu se staráme tak, abychom ji mohli se ctí a v minimálně stejné kvalitě předat dalším generacím.[/info_circle_item][info_circle_item info_title=“VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCHPOSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ“ icon_type=“custom“ info_img=“id^569|url^http://marcovyvoj.cz.uvirt54.active24.cz/wp-content/uploads/2016/11/ikony4.png|caption^null|alt^null|title^ikony4|description^null“]Jsme inovativní a nebráníme se zařazení nových plodin do osevního plánu, stejně jako použití nových technologií a postupů v rostlinné i živočišné výrobě. Společně v naší skupině sledujeme a sdílíme nové trendy a dokážeme na ně rychle reagovat. Staráme se o jeden z nejmodernějších zemědělských strojových parků u nás. Právě díky moderní technice můžeme hospodařit efektivněji a s vyšší ohleduplností vůči životnímu prostředí.[/info_circle_item][info_circle_item info_title=“PÉČE O ZAMĚSTNANCE

A VZTAHY UVNITŘ FIRMY“ icon_type=“custom“ info_img=“id^570|url^http://marcovyvoj.cz.uvirt54.active24.cz/wp-content/uploads/2016/11/ikony5.png|caption^null|alt^null|title^ikony5|description^null“]Nositeli tradice, odbornosti a tím i firemního bohatství jsou spokojení a loajální zaměstnanci. Investujeme do zvyšování jejich odbornosti, podporujeme vzdělávání a výměnu zkušeností. Společný úspěch stavíme na týmové práci a dobrých mezilidských vztazích. Posilujeme decentralizaci řízení uvnitř mezinárodní skupiny a podporujeme osobní zodpovědnost vedoucích pracovníků jednotlivých společností na regionální úrovni.[/info_circle_item][info_circle_item info_title=“PODPORA REGIONU
A KVALITY ŽIVOTA JEHO OBYVATEL“ icon_type=“custom“ info_img=“id^571|url^http://marcovyvoj.cz.uvirt54.active24.cz/wp-content/uploads/2016/11/ikony6.png|caption^null|alt^null|title^ikony6|description^null“]Záleží nám na rozvoji obcí, ve kterých hospodaříme, na kvalitě života a spokojenosti jejich obyvatel. Pomáháme regionům, ve kterých jsme doma. Ve spolupráci s vedením obcí podporujeme vybrané projekty z oblasti sociální pomoci, kultury, sportu nebo společenského života. Spolupracujeme se školami na různých úrovních s cílem přiblížit význam zemědělské činnosti mladé generaci.[/info_circle_item][info_circle_item info_title=“OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ icon_type=“custom“ info_img=“id^572|url^http://marcovyvoj.cz.uvirt54.active24.cz/wp-content/uploads/2016/11/ikony7.png|caption^null|alt^null|title^ikony7|description^null“]Dodržování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Striktně dbáme na plnění zásad správné zemědělské praxe. Nezatěžujeme životní prostředí zbytečným používáním chemických přípravků a umělých hnojiv. Nabízíme spolupráci při realizaci dobrovolných ekologických projektů na zvýšení biodiverzity v regionu.[/info_circle_item][/info_circle][ultimate_spacer height=“50″]

PÉČE O PŮDU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Využíváme širokou škálu plodin, integraci krycích plodin a minimální kultivace, abychom zajistili, že půda, na které hospodaříme, bude rok co rok zachována nebo vylepšena.

VYUŽÍVÁNÍ
MODERNÍCH POSTUPŮ
A TECHNOLOGIÍ

 

Jsme inovativní a stále hledáme nové způsoby, jak zlepšit využití půdy a péči o naše zvířata.

Použitím nejnovější technologie, snimkování, variabilní aplikace a strojního navádění maximalizujeme efektivitu a hnojiva a přípravky na ochranu plodin aplikujeme pouze tam, kde je naše plodina nejlépe využije.

PODPORA REGIONU
A KVALITY ŽIVOTA JEHO OBYVATEL

 

Pevně ​​věříme, že zemědělské společnosti by měly komunikovat s místními komunitami, podporovat je a spolupracovat s nimi. Podporujeme místní sportovní, charitativní a ekologické iniciativy

PÉČE O ZAMĚSTNANCE
A VZTAH UVNITŘ FIRMY

 

Investujeme do zvyšování odbornosti našich zaměstnanců a dáváme prostor pro kariérový růst.  Návrhy na zlepšení procesů jsou u nás vítány a maximálně podporovány. Společný úspěch stavíme na týmové práci a dobrých mezilidských vztazích.

NAŠE ČINNOST

Výrobní
činnost

Jste Vlastníci pozemků, na kterých nechcete sami hospodařit? Případně chce pozemek prodat? Obraťte se na nás – vaše půda bude opravdu v dobrých rukou

PRONÁJEM
/ PRODEJ PŮDY

Jste Vlastníci pozemků, na kterých nechcete sami hospodařit? Případně chce pozemek prodat? Obraťte se na nás – vaše půda bude opravdu v dobrých rukou

Personální zemědělská agentura

Naše personální agentura nabízí své služby i externím zemědělským podnikům. Dokážeme rychle vyhledat specialisty v zemědělském oboru, máme dlouholeté zkušenosti

JTZE a.s.

Sokolovská 700/113a

186 00 Praha 8 – Karlín

Spisová značka: B 25053
vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 08839662
DIČ: CZ08839662

KONTAKTNÍ ADRESA

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 – Karlín

Tel/fax: +420 221 710 561
E-mail: info@jtze.cz
Zobrazit na mapě

OCHRANA SOUKROMÍ

Napište nám

Kontaktní formulář