VAŠE PŮDA
V DOBRÝCH RUKOU

JTZE (J&T ZEMĚDĚLSTVÍ A EKOLOGIE)

Jsme československá akciová společnost JTZE, která zastřešuje skupinu zemědělských farem, které hospodaří v Čechách, na Moravě
a na Slovensku na pozemcích vlastních i pronajatých o celkové rozloze 37 tisíc hektarů. Specializujeme se na rostlinnou
a živočišnou prvovýrobu, okrajově poskytujeme služby, jako je prodej vlastních osiv či skladování komodit.

V rostlinné výrobě se zaměřujeme na produkci obilnin, olejnin, luskovin, okopanin, jetelovin a trav na produkci osiv. V oblasti živočišné výroby se věnujeme chovu mléčného a masného skotu, a dále chovu prasat.  Hlavním posláním naší skupiny je produkce vysoce kvalitních zemědělských produktů cestou ohleduplného přístupu ke svěřené půdě
a k chovným zvířatům.

 

Uvědomujeme si, že půda je pro naši produkci to nejcennější, a proto k ní přistupuje s respektem. Monitorujeme kvalitu a zdraví půdy a snažíme se do půdy navracet potřebné živiny, aby si zachovala svůj výnosový potenciál.  Vnímáme individuální potřeby jednotlivých pozemků a pěstovaných plodin, a proto z nich vycházíme při agronomických rozhodnutích. Nechceme půdu zatěžovat neuváženou aplikací hnojiv a postřiků, zatěžovat nadměrnými přejezdy po poli, Zkrátka, o půdu se chceme dobře starat.

4 PILÍŘE, NA KTERÝCH STOJÍME

PÉČE O PŮDU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Využíváme širokou škálu plodin, integraci krycích plodin a minimální kultivace, abychom zajistili, že půda, na které hospodaříme, bude rok co rok zachována nebo vylepšena.

VYUŽÍVÁNÍ
MODERNÍCH POSTUPŮ
A TECHNOLOGIÍ

 

Jsme inovativní a stále hledáme nové způsoby, jak zlepšit využití půdy a péči o naše zvířata.

Použitím nejnovější technologie, snimkování, variabilní aplikace a strojního navádění maximalizujeme efektivitu a hnojiva a přípravky na ochranu plodin aplikujeme pouze tam, kde je naše plodina nejlépe využije.

PODPORA REGIONU
A KVALITY ŽIVOTA JEHO OBYVATEL

 

Pevně ​​věříme, že zemědělské společnosti by měly komunikovat s místními komunitami, podporovat je a spolupracovat s nimi. Podporujeme místní sportovní, charitativní a ekologické iniciativy

PÉČE O ZAMĚSTNANCE
A VZTAH UVNITŘ FIRMY

 

Investujeme do zvyšování odbornosti našich zaměstnanců a dáváme prostor pro kariérový růst.  Návrhy na zlepšení procesů jsou u nás vítány a maximálně podporovány. Společný úspěch stavíme na týmové práci a dobrých mezilidských vztazích.

PÉČE O PŮDU
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

O svěřenou půdu se staráme tak, abychom ji mohli se ctí a v minimálně stejné kvalitě předat dalším generacím.

  • Chceme půdě zajistit dostatečnou regeneraci a stálou budoucí výnosnost.
  • Dbáme na zařazení pestré skladby plodin, na pěstování plodin, které zlepšují zdraví půdy a které mají protierozní vliv.
  • Nezatěžujeme životní prostředí zbytečným používáním chemických přípravků a umělých hnojiv – plošné aplikace postupně nahrazujeme „cílenými“ aplikacemi, dle jednotlivých potřeb plodin.
  • Ve velkém měřítku využíváme organická hnojiva.
VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ

Jsme inovativní a neustále hledáme cesty, jak co nejlépe hospodařit. Úspěšně se nám daří aplikovat principy moderního hospodaření, které vedou k udržitelnosti. Ve velké míře využíváme nejmodernějších digitálních technologií, které posouvají možnosti v pěstitelských procesech, tak i v efektivnějším využívání strojů. Postupnou modernizaci zavádíme i do našich chovů zvířat.

PODPORA REGIONU
A KVALITĚ ŽIVOTA JEHO OBYVATEL

Záleží nám na rozvoji obcí, ve kterých hospodaříme, na kvalitě života a spokojenosti jejich obyvatel. Pomáháme regionům, ve kterých jsme doma. Ve spolupráci s vedením obcí podporujeme vybrané projekty z oblasti sociální pomoci, kultury, sportu nebo společenského života. Spolupracujeme se školami na různých úrovních s cílem přiblížit význam zemědělské činnosti mladé generaci.

PÉČE O ZAMĚSTNANCE
A VZTAH UVNITŘ FIRMY

Investujeme do zvyšování odbornosti našich zaměstnanců a dáváme prostor pro kariérový růst.  Zlepšovací návrhy jsou u nás vítány a maximálně podporovány. Společný úspěch stavíme na týmové práci a dobrých mezilidských vztazích.

NAŠE ČINNOST

VÝROBNÍ ČINNOST

Jsme předním tuzemským dodavatelem produktů rostlinné i živočišné prvovýroby. Hospodaříme na cca 37 tisících hektarech pozemků a vyrábíme vysoce kvalitní zemědělské produkty k dalšímu zpracování.

PRONÁJEM PŮDY / PRODEJ PŮDY

Jste Vlastníci pozemků, na kterých nechcete sami hospodařit? Případně chce pozemek prodat? Obraťte se na nás – vaše půda bude opravdu v dobrých rukou

PERSONÁLNÍ ZEMĚDĚLSKÁ AGENTURA

Naše personální agentura nabízí své služby i externím zemědělským podnikům.

Dokážeme rychle vyhledat specialisty v zemědělském oboru, máme dlouholeté zkušenosti

OBCE A SAMOSPRÁVA

Jsme pevnou součástí regionů, ve kterých působíme. Není nám lhostejná kvalita života jejich obyvatel a chceme se podílet na trvale udržitelném rozvoji. Proto podporujeme pečlivě vybrané společenské nebo charitativní projekty, které jsou v souladu s firemní politikou sociální odpovědnosti.

VLASTNÍCI PŮDY

Jste vlastníky pozemků, na kterých nechcete, nemůžete nebo neumíte sami hospodařit? Zdědili jste zemědělskou půdu a chcete z úcty k vašim předkům zachovat její hodnotu i pro budoucí generace a sami nevíte, jak na to? Obraťte se na nás – vaše půda bude opravdu v dobrých rukou!

ODBĚRATELÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Jsme předním tuzemským dodavatelem produktů rostlinné i živočišné prvovýroby. Hospodaříme na cca 23 tisících hektarech pozemků a vyrábíme vysoce kvalitní zemědělské produkty k dalšímu zpracování.

NAŠE SLUŽBY

AKTUÁLNÍ INFORMACE

#2 – Půdní analýza, cukrová řepa

Vážení čtenáři, z reakcí na první číslo našeho zpravodaje víme, že největší zájem máte o témata spojená s inovacemi v metodách hospodaření s půdou. Proto se tentokrát detailněji věnujeme

Číst více »

NAPIŠTĚ NÁM

JTZE a.s.

Sokolovská 700/113a

186 00 Praha 8 – Karlín

Spisová značka: B 25053
vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 08839662
DIČ: CZ08839662

KONTAKTNÍ ADRESA

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 – Karlín

Tel/fax: +420 221 710 561
E-mail: info@jtze.cz
Zobrazit na mapě

OCHRANA SOUKROMÍ

Napište nám

Kontaktní formulář