#2 – Půdní analýza, cukrová řepa

Vážení čtenáři, z reakcí na první číslo našeho zpravodaje víme, že největší zájem máte o témata spojená s inovacemi v metodách hospodaření s půdou. Proto se tentokrát detailněji věnujeme tomu, jak o půdu pečujeme v našem případě, jak probíhá příprava před setím nebo ochrana proti erozi a jaké technologie k tomu využíváme, abychom vždy byli schopni nejen zachovat její původní úrodnost, ale správným…