#5 – Bioplynové stanice, organické hnojení

Vážení čtenáři,  v minulém vydání newsletteru jsme se věnovali regenerativnímu zemědělství a přístupu JTZE k němu jako cestě ke zlepšování kvality půdy. V aktuálním vydání budeme pokračovat tématem o nezastupitelnosti organického hnojení a aplikaci moderních technologií, které tento tradiční způsob změnily a zefektivnily.  V úvodním textu se navíc detailněji podíváme na bioplynové stanice nejen jako udržitelný, moderní, ekologický i ekonomický zdroj energie…

#4 – Regenerativní zemědělství, projekt Pro ječmen

Vážení čtenáři, jedním z našich dlouhodobých a hlavních cílů je taková péče o půdu, která každý rok prokazatelně zlepšuje její stav. Naše znalosti a možnosti jsou dnes nevídané. Technologická a informační revoluce ovlivnila naše životy nebývalým způsobem a umožňuje nám vylepšovat naše postupy na základě zpracování detailních dat. Aktuální vydání je proto malým speciálem zaměřeným právě na regenerativní zemědělství. Kromě našeho…

#3 – Živočišná výroba, technologie v produkci mléka

Vážení čtenáři, doposud jsme se v našem zpravodaji věnovali především rostlinné výrobě a péči o půdu. Nedílnou součástí našeho oboru je ale i živočišná výroba – produkce mléka a masného skotu. Podle mě je nezbytné poukazovat na to, jak úzce jsou obě oblasti propojené, ať již jde o produkci organických hnojiv, nebo naopak krmiv, a pokud půjdeme dál a budeme se tomuto tématu…

#2 – Půdní analýza, cukrová řepa

Vážení čtenáři, z reakcí na první číslo našeho zpravodaje víme, že největší zájem máte o témata spojená s inovacemi v metodách hospodaření s půdou. Proto se tentokrát detailněji věnujeme tomu, jak o půdu pečujeme v našem případě, jak probíhá příprava před setím nebo ochrana proti erozi a jaké technologie k tomu využíváme, abychom vždy byli schopni nejen zachovat její původní úrodnost, ale správným…

#1 – Control Traffic Farming, žně

Vážení čtenáři, zemědělství se věnujeme roky a věříme, že jsme se za tu dobu naučili o půdu řádně starat – v zájmu přírody i udržitelné produkce. Myslíme si, že naše zkušenost může být cenná, a rádi bychom ji proto s vámi sdíleli. Zvolili jsme formu zpravodaje Půda v dobrých rukou. Trváme na tom, že úlohou a povinností dobrého zemědělce je zlepšování kvality půdy, na…