#4 – Regenerativní zemědělství, projekt Pro ječmen

Vážení čtenáři, jedním z našich dlouhodobých a hlavních cílů je taková péče o půdu, která každý rok prokazatelně zlepšuje její stav. Naše znalosti a možnosti jsou dnes nevídané. Technologická a informační revoluce ovlivnila naše životy nebývalým způsobem a umožňuje nám vylepšovat naše postupy na základě zpracování detailních dat. Aktuální vydání je proto malým speciálem zaměřeným právě na regenerativní zemědělství. Kromě našeho…

#3 – Živočišná výroba, technologie v produkci mléka

Vážení čtenáři, doposud jsme se v našem zpravodaji věnovali především rostlinné výrobě a péči o půdu. Nedílnou součástí našeho oboru je ale i živočišná výroba – produkce mléka a masného skotu. Podle mě je nezbytné poukazovat na to, jak úzce jsou obě oblasti propojené, ať již jde o produkci organických hnojiv, nebo naopak krmiv, a pokud půjdeme dál a budeme se tomuto tématu…

#2 – Půdní analýza, cukrová řepa

Vážení čtenáři, z reakcí na první číslo našeho zpravodaje víme, že největší zájem máte o témata spojená s inovacemi v metodách hospodaření s půdou. Proto se tentokrát detailněji věnujeme tomu, jak o půdu pečujeme v našem případě, jak probíhá příprava před setím nebo ochrana proti erozi a jaké technologie k tomu využíváme, abychom vždy byli schopni nejen zachovat její původní úrodnost, ale správným…